TCN CỦ CHI

Giáo trình 2021

 1. Giáo trình chính trị

 2. Giáo trình pháp luật

 3. Giáo trình giáo dục thể chất

 4. Giáo trình Quốc Phòng An Ninh

 5. Giáo trình tin học

 6. Giáo trình tiếng anh

 7. Giáo trình quản lý sử dụng năng lượng

 8. Giáo trình an toàn lao động

 9. Giáo trình mạch điện

 10. Giáo trình vẽ kỹ thuật

 11. Giáo trình vẽ điện

 12. Giáo trình vật liệu điện

 13. Giáo trình cung cấp điện

 14. Giáo trình đo lường kiểm tra khí cụ điện

 15. Giáo trình lắp ráp thiết bị điện gia dụng

 16. Giáo trình thiết kế và lắp ráp mạch điện tử

 17. Giáo trình sửa chửa vận hành điện

 18. Giáo trình lắp đặt hệ thống trang bị điện 2

 19. Giáo trình điều khiển khí nén

 20. Giáo trình lập trình và điều khiển PLC

 21. Giáo trình lắp đặt điện công nghiệp

 22. Giáo trình lắp đặt và sửa chửa hệ thống lạnh cơ bản

Trở về